top of page

THEMA'S WAJO!

Per leerjaar biedt WAJO! tien thema’s, gegroepeerd per trimester. Zo garanderen wij een cursorische leerlijn én behoud je de vrijheid om binnen elk trimester te schuiven met de thema’s. Bijvoorbeeld in functie van
de actualiteit, activiteiten op school, interesses van de leerlingen …

 

Alle thema’s bevatten domeinoverschrijdende linken: wereldoriëntatie, muzische vorming, media, sociale vaardigheden …

bottom of page