top of page

MATERIALEN WAJO!

De materialen van WAJO! zijn er voor alle leerlingen en leerkrachten.

Materialen doorbladeren? Klik hier!

Leerlingenbundels

 

De tien taakgerichte leerlingenbundels bieden de nodige flexibiliteit. Ze bevatten aantrekkelijke thema's, aansluitend bij de leefwereld van kinderen, en een gevarieerd aanbod aan teksten en activiteiten. De uitwerking van de basistaken volstaat voor het bereiken van de doelstellingen, die verwoord worden op leerlingenniveau

Spellingschrift

 

Cursorisch spellingschrift dat elke leerling extra oefenkansen biedt. De leerkracht kan het inzetten voor o.a. huiswerk en contractwerk. 

Handleiding

 

WAJO! is er voor jou! De handleiding bestaat uit elf losse themabundels. Op de overzichtelijke lesfiches vind je tal van instructies, alle doelstellingen en uitgebreide toelichting bij alle activiteiten.
 

Digitaal pakket Disco Pro

 

Disco Pro biedt alles wat de leerkracht nodig heeft om klassikaal én digitaal te werken met de taalmethode WAJO! Een immense waaier aan didactische materialen (handleidingen, printbaar kopieer- en evaluatiemateriaal, bordboeken, toetswijzers ..), digitale zorgmaterialen, digitale wandplaten, instructiefilmpjes voor extra ondersteuning, de mogelijkheid om oplossingen en notities uit je bordboek te delen met je leerlingen, toegang tot hun resultaten van de digitale oefeningen ... 
 

Themaboeken

Per leerjaar zijn er verschillende leesboeken beschikbaar die aansluiten bij én gebruikt worden in de thema’s. De boeken zijn geschreven door bekende jeugdauteurs. 

Onthoudboekje

Een handig opzoekboekje waarin leerlingen de aangeleerde strategieën terugvinden. Het onthoudboekje bevat ook alle cursorische inhouden voor taalbeschouwing en spelling

Wandplaten

Duidelijk geïllustreerde platen (A2) met de cursorische inhouden voor spelling en taalbeschouwing. Hang ze op in de klas en je leerlingen verliezen de regels nooit meer uit het oog!

Leerlingenbundels
Handleiding
Boekenpakketten
Digitaal
Spellingschrift
Onthoudboekje
Wandplaten
bottom of page